Jak wspomóc nas datkiem

Wrzesień 14th, 2014

To są powody dlaczego potrzebujemy Twojej pomocy!

Od 1989 r. Polska ponownie staje się krajem demokratycznym, a w maju 2004 r. staje się członkiem Unii Europejskiej. Polska ma długą tradycję demokratyczną i otworzyła bramę do wielkiego świata. Aby zrealizować wyżej wymienione ważne cele, jest sprawą najwyższej wagi, by synagoga funkcjonowała jako instytut i była symbolem głównego punktu naszego projektu, który będzie łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Ten projekt nie może być zrealizowany bez Twojej pomocy finansowej

Nasz projekt jest koordynowany przez następujące instytucje publiczne:

• Rada Miasta, Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej.
• Regionalny Konserwator Zabytków w Wałbrzychu.
• Żydowska Gmina Wyznaniowa we Wrocławiu.
• Polska Narodowa Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie.

Zwracamy się do wszystkich, którzy uważają nasze zadanie za ważne i chcą wspomóc nas informacjami lub datkami pieniężnymi – dużymi lub małymi z prywatnych lub publicznych źródeł.

Czas na Twój wkład jest teraz, bo nie mamy już czasu do stracenia. Wszystko co zostało całkowicie zniszczone, nigdy nie zostanie odrestaurowane, a przeszłość zostanie stracona i zapomniana na zawsze.

Nie możemy do tego dopuścić!

Prosimy o Twoją pomoc!

Jeśli cele, które wyznaczyła sobie Fundacja Beiteinu Chaj – 2004 są Ci bliskie,

jeśli jesteś powiązany z podobnymi projektami,

jeśli bliska Twojemu sercu jest chęć ocalenia wspaniałego przykładu żydowsko – polsko – niemieckiego dziedzictwa kulturowego,

jeśli uważasz, że ofiary „pogromu żydowskiego” nie powinny być nigdy zapomniane, tak jak pamięć o minionych wiekach bogatego żydowskiego życia w Polsce i Niemczech,

jeśli chcesz uczestniczyć w tym ważnym projekcie Fundacji Beiteinu Chaj – 2004 uczczenia pamięci Twoich bliskich, zmarłych lub zamordowanych,

Prosimy, pamiętaj o nas!

Fundacja Beiteinu Chaj – 2004 potrzebuje natychmiastowej pomocy, by ocalić dzierżoniowską synagogę od zniszczenia i przywrócić ją do dawnej świetności jako dom nabożeństw, muzeum i centrum kulturalne.

Fundacja Beiteinu Chaj – 2004 przyjmuje wszystkie datki – duże i małe – z wdzięcznością. Będą one użyte do realizacji celów wymienionych powyżej. Nie tylko Twoje datki, ale także wszelkie sugestie są mile widziane.

Jak przekazać darowiznę?

Komentarze są zamknięte